0.1n là gì? tại sao lại gọi là 0.1n?

Các bạn chỉ mình cách pha dung dịch EDTA 0.1N với???

Vậy 0.1n là gì? tại sao nó lại khó đến vậy.

Xem thêm:

outlet là gì? outlet dùng để làm gì?

Firstcoin là gì? Firstcoin có lừa đảo không?

0.1n là gì? tại sao lại gọi là 0.1n?

Dung dịch NaOH 0.1N là dung dịch chứa 0.1mol đương lượng NaOH
tức 40gam NaOH trong 1 lít dung dịch
Nếu có a gam chất tan trong V lít dung dịch và D là đương lượng gam của chất đó
thì nồng độ đương lượng được tính theo công thức:
Dưới đây là những câu trả lời được sưu tầm lại để trả lời câu hỏi trên, mời bạn đọc cùng xem đáp án nhé:

Đúng là việc xác định giá trị n trong các phản ứng phức chất hiện nay còn rất bất cập

Ví dụ phản ứng:
Cu2+ + 4NH3 => Cu(NH3)4^2+
Nếu quan niệm NH3 có n = 1 thì Cu2+ có n = 4. Nhưng cũng có thể hiểu là Cu2+ có n = 4 vì có 4 nhóm NH3…
Việc xác định nồng độ đương lượng hình thức của EDTA với n = 2 cũng hợp lí, nhưng thực tế người ta coi CN = CM. Dù sao việc tính như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc phân tích, nhưng rõ ràng, xem CN = CM thì mọi việc có vẻ dễ dàng hơn nhiều!

Phản ứng chuẩn độ ion kim loại bằng EDTA thông thường như sau:
Mn+ + H2Y2- –> MgY + 2H+
Trong trường hợp này EDTA trao đổi 2H+ nên đương lượng n=2.
Đơn giản nếu bạn muốn pha dung dịch EDTA 0.1N thì chỉ cần pha dung dịch EDTA 0.05M.
Dung dịch EDTA dùng để chuẩn độ thường pha 0.01M: Cân chính xác 3.722g Na2H2Y.2H2O loại TKPT hòa tan với nước cất thành 1L.

Chào bạn!
Những dung dịch này, các PTN thường sẽ không pha nữa mà sẽ mua dung dịch chuẩn pha sẵn, hàng Merck gọi là Titrisol, được chưa trong các ampoul.

Khi mua về, mình chỉ cần cho vào bình định mức 1000 ml, định mức lên 1000 là được và rất chính xác, không cần hiệu chuẩn lại hệ số gì cả vì có CoA đi kèm.

Với những câu trả lời trên thì bạn đã biết được 0.1n là gì chưa?

Reply