số chính phương là gì? làm gì để nhận biết số chính phương?

Số chính phương là gì? nó còn gọi là số hình vuông là số tự nhiên có căn bậc 2 là một số tự nhiên.

Số chính phương bao giờ mới dùng đến.

Xem thêm:

wanna cry là gì? bị wanna cry có sao không?

microsoft azure là gì? microsoft azure dùng để làm gì?

số chính phương là gì? làm gì để nhận biết số chính phương?

Số chính phương hay còn gọi là số hình vuông là số tự nhiên có căn bậc 2 là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương là bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số tự nhiên.
Số chính phương hiển thị diện tích của một hình vuông có chiều dài cạnh bằng số nguyên kia.

Số chính phương chẵn và lẻ

Một số chính phương được gọi là số chính phương chẵn nếu nó là bình phương của một số chẵn, là số chính phương lẻ nếu nó là bình phương của một số lẻ. (Nói một cách khác, bình phương của một số chẵn là một số chẵn, bình phương của một số lẻ là một số lẻ)

Đặc điểm

  • Số chính phương không bao giờ tận cùng là 2, 3, 7, 8.
  • Số chính phương là những số có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9.
  • Khi phân tích một số chính phương ra thừa số nguyên tố ta được các thừa số là lũy thừa của số nguyên tố với số mũ chẵn.
  • Số chính phương chia cho 4 hoặc 3 không bao giờ có số dư là 2; số chính phương lẻ khi chia 8 luôn dư 1.
  • Công thức để tính hiệu của hai số chính phương: a^2-b^2=(a+b)(a-b).
  • Số ước nguyên dương của số chính phương là một số lẻ.
  • Số chính phương chia hết cho số nguyên tố p thì chia hết cho p^2.
  • Tất cả các số chính phương có thể viết thành dãy tổng của các số lẻ tăng dần từ 1: 1, 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 +7, 1 + 3 + 5 +7 +9 v.v…

Giờ bạn đã biết số chính phương là gì rồi đúng không? Hãy tự tin trả lời mấy đứa bạn cố tình hỏi đểu bạn nhé. Cho chúng nó biết không phải ai cũng bắt nạt được đâu!

Reply