Chúng tôi đã có quy định chi tiết về chính sách bảo mật tại đây. Chúng tôi khuyên bạn hãy truy cập vào trang này để tìm hiểu những quy định về việc thu thập thông tin cũng như bảo mật trước khi sử dụng website của chúng tôi.

Độ tuổi hạn chế:

Bằng cách sử dụng website Hoidap.fun là bạn cần xác nhận rằng bạn là 13 tuổi trở lên hoặc, nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn sẽ được đi kèm và trực tiếp giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp  Nếu bạn dưới 13 tuổi , xin vui lòng không truy cập vào trang web mà không cần cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trực tiếp giám sát bạn .

 

 

Thu thập thông tin

Khi truy cập vào Hoidap.fun website của chúng tôi có thể hiện thị lên một vài popup để thu thập thông tin của bạn. Nếu bạn không muốn điền có thể tắt đi. Nếu bạn điền thông tin của mình vào đó chúng tôi đảm bảo rằng những thông tin đó hoàn toàn được bảo mật và chúng tối chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích phản hồi yêu và góp phần xây dựng cộng đồng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho những bạn đang tìm kiếm thông tin tại Hoidap.fun và gửi nhưng thông tin có ích đến bạn.

Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng Hoidap.fun trở thành một website cộng đồng trao đổi độc lập của riêng người Việt Nam. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

  • Gửi thông báo – newsletter chương trình khuyến mãi chất lượng.
  • Cung cấp một số tiện ích, tính năng hỗ trợ cho bạn.
  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm điều khoản của Hoidap.fun.

Chia sẻ thông tin

Chanh Tươi biết rằng thông tin về cá nhân là một phần rất quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng, chúng tôi cam kết sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

  1. Để bảo vệ Hoidap.fun và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn, của Hoidap.fun và các bên thứ ba khác.
  2. Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý
  3. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía bạn.