cmm là gì? tại sao lại gọi là cmm?

cmm là gì? Nó là nghĩa của cụm từ nói giảm, con mèo mun.

Hoặc bạn có thể dịch nó với nghĩa là…

Xem thêm:

share là gì? share có quan trọng không?

Chịch là gì? Chịch xã giao nghĩa là gì?

cmm là gì? tại sao lại gọi là cmm?

Với nghĩa tiếng anh thì có muôn vàn từ như:
 1. Cmm = Capability Maturity Model
 2. Cmm = Coordinate measuring machine
 3. Cmm = CUMMINS
 4. Cmm = COMMER
 5. Cmm = Condition Monitored Maintenance
 6. Cmm = Configuration Management Manual
 7. Cmm = Commission for Marine Meteorology
 8. Cmm = Core mechanical mockup
 9. Cmm = C Minus Minus
 10. Cmm = Capability maturity model, coordinate measuring machine
 11. Cmm = Cargo Movement Module
 12. Cmm = Caudomedial mesopallium
 13. Cmm = Capability Maturity Model for software
 14. Cmm = Carnegie Maturity Model
 15. Cmm = Center for Medicare Management
 16. Cmm = Calibration Memory Module
 17. Cmm = Caudal midline medulla
 18. Cmm = Capability Maturity Module
 19. Cmm = Carminomycin – also Cm and CAR
 20. Cmm = Case Mix Measure
 21. Cmm = Cutaneous malignant melanomas – also CMMs
 22. Cmm = Crisis Management Measures – also CMMS

Còn ở Việt Nam thì nó lại được chia làm nhiều nghĩa:

Cmm = con m* mày thường được sử dụng nhiều nhất

còn về các mảng nghành nghề thì CMM là chuẩn quản lý quy trình chất lượng của các sản phẩm phần mềm được áp dụng cho từng loại hình công ty khác nhau. Nói cách khác đây là phương pháp phát triển hay sản xuất ra các sản phẩm phần mềm.

CMM là một bộ khung những chuẩn đề ra cho một tiến trình sản xuất phần mềm hiệu quả, mà nếu các tổ chức áp dụng nó sẽ mang lại sự khả dụng vầ mặt chi phí, thời gian, chức năng và chất lượng.

Cấu trúc của CMM

Các level của CMM: bao gồm 5 levels

 • Initial (Ban đầu)
 • Repeatable (Được quản lý)
 • Defined (Được định ra)
 • Managed (Được quản lý định lượng)
 • Optimising (Tối ưu)

Bước khởi đầu của CMM, mọi doanh nghiệp, công ty phần mềm, nhóm, cá nhân đều có thể đạt được.

Lợi ích của CMM đem lại cho doanh nghiệp

 • Quản lý chất lượng tổng thể
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Phát triển tổ chức
 • Tính cộng đồng
 • Đánh giá nội bộ
 • Các hoạt động của đội ngũ lao động được cải tiến
 • Các chương trình nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc luôn được tổ chức

Reply