1. Bạn chấp nhận 

A, Bằng việc sử dụng, truy cập vào Hoidap.fun hoặc bất kỳ hình thức nào bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu (Data Feed), tức là bạn đã đồng ý với Điều Khoản và các Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, Chính Sách Bảo Mật, Nguyên Tắc Cộng Đồng của Hoidap.fun bạn có quyền không sử dụng.

B, Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản này, nhưng bạn vẫn cần xem xét lại định kỳ các bản cập nhật gần nhất. Hoidap.fun có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp theo quyền quyết định của riêng mình. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.

2. Về thông tin trên Hoidap.fun

A, Mọi thông tin chúng tôi cung cấp đều được chọn lọc và không vi phạm pháp luật. Về mức độ chính xác của thông tin còn tùy thuộc và từng loại thông tin và nguồn thông tin. Chúng tôi không đảm bảo rằng những gì chúng tôi đưa ra là chính xác vì có những thông tin có thể được thay đổi theo thời gian.

B, Mọi thông tin, tài khoản cá nhân của bạn được Hoidap.fun đảm bảo, duy trì an toàn ở mức cao nhất và chỉ được sử dụng theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

C, Phần bình luận của Website là công khai, bạn có thể để lại bất cứ cảm nhận, đánh giá của bản thân về bất kỳ nội dung nào trên Hoidap.fun. Tuy nhiên chúng tôi không ủng hộ việc kêu gọi tẩy chay, lừa đảo hoặc những từ ngữ kích động bạo lực, gây hiềm khích, phân biệt tôn giáo hay vùng miền…

D, Trong một số bài viết chúng tôi có chèn link Affiliate đến các trang mua bán hay dịch vụ. Chúng tôi cam kết đây là những trang uy tín và không hề có sự lừa đảo.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm

  • Nghiêm cấm các hành vi gây cản trở hoặc làm gián đoạn trang web Hoidap.fun cũng như cố tình đột nhập, phá hoại website của chúng tôi.
  • Nghiêm cấm việc đăng nội dung bình luận, thảo luận hoặc đăng các nội dung thông tin phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục hoặc liên quan tới chính trị, tôn giáo cũng như vi phạm luật pháp Việt Nam.

Về các Điều khoản này:

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ cập nhật thời gian sửa đổi đối với các điều khoản sử dụng ngay ở đầu trang này. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Hoidap.fun hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của Hoidap.fun, bạn nên ngừng sử dụng website của chúng tôi.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Hoidap.fun và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Luật pháp của Việt Nam sẽ áp dụng đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng này. Tất cả khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được đưa ra tố tụng có thẩm quyền và bạn cũng như Hoidap.fun đồng ý với thẩm quyền tài phán của các tòa án đó đối với mình.