hình ảnh con bọ gậy, album con bộ gậy cậy bánh xe

Album hình ảnh con bọ gậy ngọ nguậy đáng yêu..v..v.

Bọ gậy hay lăng quăng là một dạng ấu trùng của muỗi, hình thành ở giai đoạn thứ 2 trong vòng đời của muỗi.

Xem thêm:

hình ảnh con vi khuẩn, album con vi khuẩn được phóng to

hình ảnh con muỗi, album muỗi độc

hình ảnh con bọ gậy, album con bộ gậy cậy bánh xe
Muỗi có 4 giai đoạn trong vòng đời là trứng muỗi, bọ gậy(ấu trùng), cung quăng (nhộng) và muỗi trưởng thành. Muỗi cái trưởng thành đẻ trứng theo từng đợt.

 

Sau khi muỗi đẻ trứng, sau sau 2 – 3 ngày, trứng thường nở thành bọ gậy.

 

Sau khi nở, bọ gậy không phát triển liên tục mà trải qua 4 giai đoạn khác nhau, gồm:

  • Ở tuổi thứ nhất, bọ gậy có kích thước khoảng 1,5 mm
  • Ở tuổi thứ tư nó có kích thước khoảng 8 – 10mm.

Bọ gậy không có chân nhưng có đầu phát triển, mình phủ nhiều lông, bơi được bằng các chuyển động của cơ thể.

Bọ gậy ăn tảo, vi khuẩn và các vi sinh vật trong nước. Nơi khí hậu ấm áp, thời gian bọ gậy phát triển cần khoảng 4 – 7 ngày hoặc dài hơn nếu thiếu thức ăn.

 

Sau đó, bọ gậy khi đã phát triển đến tuổi thứ tư chuyển hóa thành cung quăng có hình dấu phẩy.

 

Diệt bọ gậy muỗi truyền bệnh bao gồm các biện pháp khác nhau như:

  • Thau vét bọ gậy
  • Phun thuốc làm thay đổi nơi sinh sản của muỗi
  • Rắc bột làm cho bọ gậy không sinh sôi, nảy nở được.

Reply