hình ảnh con vi khuẩn, album con vi khuẩn được phóng to

Album hình ảnh con vi khuẩn được phọng đại lên nhiều lần.

Vi khuẩn (tiếng Anh và tiếng La Tinh là bacterium, số nhiều bacteria) đôi khi còn được gọi là vi trùng, là một nhóm (giới hoặc vực) vi sinh vật nhân sơ đơn bào có kích thước rất nhỏ; một số thuộc loại ký sinh trùng.

Xem thêm:

hình ảnh con bọ chét, album bọ chét cực hiếm

hình ảnh con cáo, album cáo đẹp mê hồn

hình ảnh con vi khuẩn, album con vi khuẩn được phóng to
Vi khuẩn là một nhóm sinh vật đơn bào, có kích thước nhỏ (kích thước hiển vi) và thường có cấu trúc tế bào đơn giản không có nhân, bộ khung tế bào (cytoskeleton) và các bào quan như ty thể và lục lạp.

Cấu trúc tế bào của vi khuẩn được miêu tả chi tiết trong mục sinh vật nhân sơ vì vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, khác với các sinh vật có cấu trúc tế bào phức tạp hơn gọi là sinh vật nhân chuẩn.

Vi khuẩn hiện diện khắp nơi trong:

  • Đất
  • Nước
  • Chất thải phóng xạ
  • Suối nước nóng
  • Dạng cộng sinh
  • Ký sinh với các sinh vật khác.

Hầu hết vi khuẩn có kích thước nhỏ, thường chỉ khoảng 0.5-5.0 μm, mặc dù có loài có đường kính đến 0,3mm (Thiomargarita).

 

 

 

Vi khuẩn có vai trò quan trọng trong tái chế chất dinh dưỡng như cố định nitơ từ khí quyển và gây thối rữa sinh vật khác.

Reply