Lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng mới nhất tháng 9/2017

Thông báo lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng mới nhất tháng 9/2017 của công ty điện lực Sóc Trăng được chúng tôi tổng hợp lại để người dân có thể xem và cập nhật một cách dễ dàng nhất từ đó điều chỉnh lại sinh hoạt gia đình cũng như khắc phục tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp và tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh nếu khu vực của mình có bị cúp điện.

Tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính gồm: 1 thành phố là Sóc Trăng, 2 thị xã là Ngã Năm và Vĩnh Châu, 8 huyện là Châu Thành, Cù Lao Dung, Long Phú, Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị và Trần Đề. Trong đó có 17 phường, 12 thị trấn và 80 xã.

Lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng

Lịch cúp điện tỉnh Sóc Trăng

Lịch cúp điện Sóc Trăng tháng 9/2017

Khu vục Thời gian Địa điểm cụ thể Lý do

Lịch cúp điện ngày 05/09/2017

Kế sách 08h00 – 16h00 Một phần Ấp Hòa Thành, Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách Sửa chữa điện
Một phần Ấp Xóm đồng 2, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách Sửa chữa điện
Mỹ tú 07h30 – 15h30 ấp Phương An 3 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 – 11h30 Toàn bộ Ấp Vĩnh Hoà, Xã Vĩnh Quới, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 13h00 – 17h30 Một phần ấp 20, một phần ấp 22, một phần ấp 23 – xã Vĩnh Thành. Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 06/09/2017

Mỹ xuyên 07h00 – 15h00 – Một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú 1. Sửa chữa điện
09h00 – 15h00 Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên Sửa chữa điện
Một phần các ấp Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 – 10h00 Một phần khóm 1, khóm 2, khóm Tân Thành, khóm Tân Thạnh – Phường 2, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 – 12h30 Một phần ấp Tà Điếp C1, một phần ấp Trương Hiền – xã Thạnh Trị. Sửa chữa điện
13h30 – 17h30 Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Hưng Lợi. Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 – 15h30 Một ấp Tân Thời, Xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 07/09/2017

Kế sách 08h00 – 16h00 Ấp Thành Tân – xã Kế Thành, một phần ấp Chót Dung – xã Kế An, một phần ấp Xóm Đồng 2 – xã Thới An Hội Sửa chữa điện
Mỹ tú 07h30 – 15h30 ấp Phương Bình 1, 2, Ấp Mới – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Một phần Phương Bình 2, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 – 11h30 Một phần Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 08h30 – 13h00 Một phần Khóm 2, Phường 5, TP Sóc Trăng, thuộc đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 534, 383 đến giáp nhà số 636, 429). Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 – 14h30 Một phần ấp Rẫy Mới, một phần ấp Xa Mau 2 – thị trấn Phú Lộc. Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 08/09/2017

Châu thành ST 08h00 – 15h00 Một phần Ấp Bưng Chớp A, XÃ AN HIỆP, Huyện Châu Thành Sửa chữa điện
Kế sách 08h00 – 16h00 Toàn bộ Ấp An Công, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách Sửa chữa điện
Mỹ tú 08h00 – 11h30 ấp Phương An 1, 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Sửa chữa điện
13h00 – 16h30 Một phần ấp Phương Thạnh 1, 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Sửa chữa điện
Ngã Năm 07h00 – 15h00 Một phần Khóm Vĩnh Sử, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm Một phần Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
Thạnh Trị 08h00 – 13h30 Một phần Ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
13h30 – 17h30 Một phần Ấp Trung Thống, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 – 15h30 Một phần Xã Vĩnh Tân, Thị xã Vĩnh Châu Một phần ẤpXẻo Xu, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 09/09/2017

Ngã Năm 07h00 – 10h00 Một phần khóm 3, khóm 7 – Phường 1; khóm Vĩnh Hậu, khóm Mỹ Thanh – Phường 3; ấp Tân Bình, ấp Mỹ Hương, ấp Mỹ Hiệp, ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình, ấp 18 – xã Tân Long; toàn bộ xã Mỹ Bình; xã Mỹ Quới Một phần Phường 3, Thị Xã Ngã Năm Toàn bộ Xã Mỹ Bình, Thị Xã Ngã Năm Một phần Khóm 7, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Một phần Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm Một phần Ấp 18, Tân Long, Thị Xã Ngã Năm Sửa chữa điện
TP Sóc Trăng 07h00 – 15h00 thuộc đường Trần Hưng Đạo – Phía đối diện Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Loại 3 (từ giáp nhà số 355 đến giáp nhà số 625) Sửa chữa điện
Một phần Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, TP ST, thuộc đường Dương Minh Quang (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà số 152,159 ). Sửa chữa điện
07h30 – 11h30 Một phần Khóm 3, Phường 2, TP Sóc Trăng Một phần Khóm 5, Phường 2, TP Sóc Trăng, thuộc đường Trần Hưng Đạo (từ giáp Chùa Phật Học đến giáp nhà số 555), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp đường Tỉnh lộ 8 nối dài), Vành Đai 2, khu dân cư Trần Hưng Đạo. Một phần Khóm 9, Phường 3, TP Sóc Trăng Một phần Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, TP Sóc Trăng Sửa chữa điện
Vinh Châu 07h30 – 15h30 Một ấp Tân Thời, Xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu Sửa chữa điện
Reply