Lịch cúp điện tỉnh Tiền Giang mới nhất tháng 9/2017

Thông báo lịch cúp điện tỉnh Tiền Giang mới nhất tháng 9/2017 của công ty điện lực Tiền Giang được chúng tôi tổng hợp lại để người dân có thể xem và cập nhật một cách dễ dàng nhất từ đó điều chỉnh lại sinh hoạt gia đình cũng như khắc phục tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp và tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh nếu khu vực của mình có bị cúp điện.

Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính gồm: 1 thành phố là Mỹ Tho, 2 thị xã là Cai Lậy và Gò Công, 8 huyện là Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và Tân Phước.

Lịch cúp điện tỉnh Tiền Giang

Lịch cúp điện tỉnh Tiền Giang

Lịch cúp điện Tiền Giang tháng 9/2017

Khu vực Thời gian Địa điểm cụ thể Lý do

Lịch cúp điện ngày 03/09/2017

Tân Phú Ðông 08h00 – 11h00 Một phần ấp Tân Phú , Xã Phú Thạnh Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 04/09/2017

Gò Công Ðông 08h00 – 12h00 Một phần ấp 3 Xã Tân Phước Sửa chữa điện
Tân phước 07h30 – 16h00 Một phần xã Hưng Thạnh Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 05/09/2017

Cái bè 07h30 – 15h00 Một phần xã An Hữu Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
07h30 – 16h00 Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Gò Công Tây 08h00 – 16h30 – 1 phần ấp Bình Hào Long xã Bình Nhì Sửa chữa điện
Mỹ tho 08h00 – 15h00 Một phần ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho. Sửa chữa điện
Tân phước 08h00 – 16h00 Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Tân lập 1 Sửa chữa điện
TX Gò Công 08h00 – 11h00 Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò Công Sửa chữa điện
13h30 – 17h00 Một phần xã Long Thuận – thị xã Gò Công Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 06/09/2017

Cái bè 07h30 – 16h30 Một phần xã An Hữu, An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu, An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu, An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An HỮu, An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu, An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu, An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã An Hữu. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Trung. Sửa chữa điện
Gò Công Tây 08h00 – 16h30 – 1 phần ấp Bình Hòa Long xã Bình Nhì Sửa chữa điện
Mỹ tho 07h30 – 16h00 Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, Châu Thành. Sửa chữa điện
Một phần TL870, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, Châu Thành. Sửa chữa điện
TX Gò Công 08h00 – 14h00 Một phần xã Tân Trung – thị xã Gò Công Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 07/09/2017

Cái bè 07h30 – 16h30 Mất điện trạm khách hàng. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Trung. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Tân. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Tân. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã An Thái Đông. Sửa chữa điện
Gò Công Tây – Toàn phần ấp Bình Lạc, Bình Hưng và 1 phần ấp Bình Nhựt xã Thành Công – Toàn phần ấp Hòa Thạnh và 1 phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc xã Đồng Thạnh – Toàn phần xã Bình Phú – 1 phần xã Long Chánh, Bình Xuân – TXGC Sửa chữa điện
Mỹ tho 06h30 – 16h30 Một phần TL870B, TL864 thuộc xã Trung An, TPMT; Một phần TL870 ấp Đồng xã Trung An, ấp Giáp Nước xã Phước Thạnh, TPMT; ấp Xóm Vông, xã Thạnh Phú, Châu Thành; Một phần Ấp Tân Thuận, ấp Miếu Hội, xã Bình Đức, ấp cây Xanh, xã Thạnh Phú, Châu Thành. Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông 08h00 – 11h00 Một phần ấp Kinh Nhiếm , Xã Phú Thạnh Sửa chữa điện
TX Gò Công 08h00 – 14h00 Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò Công Một phần xã Tân Đông – huyện Gò Công Đông Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 08/09/2017

Cái bè 07h30 – 16h30 Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Một phần xã Tân HƯng. Sửa chữa điện
Một phần xã Tân Hưng. Sửa chữa điện
Một phần xã Tân HƯng. Sửa chữa điện
Một phần xã Tân HƯng. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Lương. Sửa chữa điện
Gò Công Ðông 08h00 – 12h00 Một phần ấp Cây Bàng, Đèn Đỏ, Vàm Kinh Xã Tân Thành Sửa chữa điện
Gò Công Tây 08h00 – 09h30 – 1 phần ấp Long Hòa, Thới An B xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
10h00 – 15h00 – 1 phần ấp Phú Quí xã Vĩnh Hựu Sửa chữa điện
Tân phước 07h30 – 16h00 Mất điện một phần xã Tân lập 1 Sửa chữa điện
TX Gò Công 08h00 – 11h00 Một phần xã Long Hưng – thị xã Gò Công Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 09/09/2017

Cái bè 07h30 – 16h30 Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Cai lậy 08h00 – 16h00 Xã Ngũ Hiệp và một phần xã Long Trung huyện Cai Lậy Sửa chữa điện
Châu Thành TG 08h00 – 16h30 Toàn xã Phú Phong; 1 phần xã Kim Sơn; 1 phần Ấp Vĩnh Quí – xã Vĩnh Kim. Sửa chữa điện
Gò Công Tây 07h30 – 16h30 – Toàn phần các xã Yên Luông, Thạnh Trị – 1 phần ấp Bình Nhựt xã Thành Công – 1 phần ấp Bình Hưng TTVB – 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh Sửa chữa điện
Tân phước 07h30 – 14h30 Mất điện một phần các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân, Thạnh Hòa, Tân Hòa Đông Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 10/09/2017

Cái bè 07h30 – 16h30 Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Một phần xã Mỹ Đức Đông. Sửa chữa điện
Mỹ tho 07h00 – 14h30 Một phần QL1A thuộc KP Trung Lương, Phường 10, TPMT. Sửa chữa điện
Tân Phú Ðông 09h00 – 11h00 Một phần ấp Tân Bình , Xã Tân Thới . Toàn phần ấp Tân Lợi , Tân Hưng , Tân Phú Xã Tân Thới và Xã Tam Hiệp ,Bến Tre Toàn bộ ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông Toàn bộ ấp Bà Tiên 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông Sửa chữa điện




Reply