Lịch cúp điện tỉnh Trà Vinh mới nhất tháng 9/2017

Thông báo lịch cúp điện tỉnh Trà Vinh mới nhất tháng 9/2017 của công ty điện lực Trà Vinh được chúng tôi tổng hợp lại để người dân có thể xem và cập nhật một cách dễ dàng nhất từ đó điều chỉnh lại sinh hoạt gia đình cũng như khắc phục tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp và tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh nếu khu vực của mình có bị cúp điện.

Các đơn vị hành chính của tỉnh Trà Vinh gồm có: 1 thành phố là Trà Vinh, 1 thị xã là Duyên Hải, 7 huyện là  Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên, Hải, Tiểu Cần, Trà Cú. Trong đó có 79 xã, 11 phường và 10 thị trấn.

Lịch cúp điện tỉnh Trà Vinh

Lịch cúp điện tỉnh Trà Vinh

Lịch cúp điện Trà Vinh tháng 9/2017

Khu vực Thời gian Địa điểm cụ thể Lý do

Lịch cúp điện ngày 05/09/2017

Cầu ngang 08h00 – 09h30 Một phần ấp Kim Hòa xã Kim Hòa huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
08h00 – 11h00 Một phần ấp Rẩy A xã Vinh Kim huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
13h00 – 17h00 Một phần ấp Cải Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
Duyên hải 07h00 – 17h00 Một phần Ấp Vàm Rạch Cỏ xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
09h20 – 10h00 Một phần Khóm 6 thị trấn Long Thành Sửa chữa điện
10h20 – 11h00 Một phần Ấp Phước Thiện xã Đông Hải Sửa chữa điện
13h00 – 14h00 Một phần Ấp Cái Cỏ xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
14h30 – 15h30 Một phần Ấp vàm Rạch Cỏ xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
16h00 – 17h00 Một phần Ấp Thốt Nốt xã Long Vĩnh Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 06/09/2017

Càng Long 08h00 – 11h30 Ấp Hưng xã Bình Phú Sửa chữa điện
Ấp Rạch Mới, Rạch Mát và một phần ấp Rạch Rô 2 xã Nhị Long Sửa chữa điện
08h00 – 17h00 Ấp Đức Hiệp xã Đức Mỹ Sửa chữa điện
Cầu ngang 05h30 – 06h00 Xã Hiệp Hòa và một phần xã Kim Hòa huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
08h00 – 12h30 Xã Nhị Trường và xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
08h00 – 17h00 Ấp Giồng Dài và một phần ấp Cóc Xoài xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
13h00 – 17h00 Ấp Tụa và một phần ấp Ba So xã Nhị Trường huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
Một phần ấp Sóc Cụt xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
17h30 – 18h00 Xã Hiệp Hòa và một phần xã Kim Hòa huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
Duyên hải 07h00 – 13h00 Một phần xã Giồng Giếng xã Dân Thành thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
08h00 – 11h00 Mất điện Ấp Bào Môn xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh 07h30 – 10h00 Một phần ấp Sa Bình xã Long Đức. Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 07/09/2017

Cầu ngang 08h00 – 09h30 Một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
11h30 – 12h45 Khóm Thống Nhất và một phần khóm Mỹ Cẩm A thị trấn Cầu Ngang. Sửa chữa điện
14h30 – 15h30 Một phần ấp Giồng Ngánh xã Hiệp Mỹ Tây huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
16h00 – 17h00 Một phần Khóm Minh Thuận A thị trấn Cầu Ngang. Sửa chữa điện
Duyên hải 07h00 – 17h00 Một phần Ấp Cái Cỏ, Vàm Rạch cỏ xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
08h00 – 10h00 Mất điện Ấp La Ghi, Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
08h00 – 17h00 Một phần Ấp Giồng Bàng, xã Long Vĩnh Sửa chữa điện
08h30 – 10h00 Một phần Khóm Bến Chuối phường 1 xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
13h00 – 14h00 Một phần ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
15h00 – 16h00 Một phần ấp 11 xã Long Hữu thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh 07h30 – 11h00 Đường Nguyễn Chí Thanh từ Chùa Mặc Vồn đến Trại Tạm Giam (dãy Chùa Mặc Vồn). Sửa chữa điện
08h00 – 09h00 Trạm biến áp chuyên dùng chế biến đầu vỏ tôm Thanh Bình. Sửa chữa điện
09h30 – 10h30 Trạm biến áp chuyên dùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyết Ngân. Sửa chữa điện
11h00 – 12h00 Trạm biến áp chuyên dùng Trại Cá Sa Bình. Sửa chữa điện
11h00 – 13h00 Một phần ấp Điệp Thạch xã Đa Lộc. Sửa chữa điện
12h30 – 13h30 Trạm biến áp chuyên dùng Phòng PB11. Sửa chữa điện
13h30 – 15h30 Một phần Khóm 9 Phường 9. Sửa chữa điện
14h00 – 15h00 Đường Bạch Đằng từ Cầu Tiệm Tương đến Công ty Trà Bắc. Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 08/09/2017

Cầu ngang 08h00 – 09h20 Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
08h00 – 09h30 Khóm 1, khóm 2 và một phần khóm 3 thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
08h00 – 11h30 Ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
09h50 – 11h00 Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
13h00 – 14h50 Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang. Sửa chữa điện
Duyên hải 05h30 – 06h00 Một phần khóm 2, khóm 30/04 phường 2, xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
Ấp 11, ấp 12 xã Long Hữu, xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải. Một phần khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Sửa chữa điện
08h00 – 17h30 Ấp 15, ấp 16, ấp 17 xã Long Hữu, khóm 1, khóm 2 phường 2 thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
Mất điện các Ấp Mé Láng, Đường Liếu, Bổn Thanh, Trà Khúp, Sóc Ốt và một phần Ấp Sóc Ruộng xã Ngũ Lạc Sửa chữa điện
17h30 – 18h00 Một phần khóm 2, khóm 30/04 phường 2, xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
Một phần khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh 07h30 – 16h30 Đường Dương Quang Đông từ đường quán ăn Hồng Trúc đến Xóm Bờ Kinh. Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 09/09/2017

Duyên hải 08h00 – 13h00 Một phần ấp Nhà Mát, ấp Khoán Tiều, ấp Cồn Tàu, ấp Cồn Trứng xã Trường Long Hòa. Một phần ấp Cồn Ông, ấp Láng Cháo xã Dân Thành thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
08h00 – 17h00 Một phần ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng, ấp Mù U, xã Dân Thành thị xã Duyên Hải. Ấp Thống Nhất xã Long Toàn thị xã Duyên Hải Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh 06h00 – 17h00 Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cầu Tầm Phương đến đường Nguyễn Đáng (dãy Công ty Dược). Sửa chữa điện

Lịch cúp điện ngày 10/09/2017

Càng Long 08h00 – 16h00 – Thị trấn Càng Long; xã Mỹ Cẩm Sửa chữa điện
Châu Thành TV 07h00 – 16h00 Ấp Thanh Trì B xã Đa Lộc, ấp Tân Ngại, Hòa Lạc A, Hòa Lạc B xã Lương Hòa A. Sửa chữa điện
Duyên hải 05h30 – 06h00 Khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm Bến Chuối phường 1 thị xã Duyên Hải. Một phần khóm Phước Bình phường 2 thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
08h00 – 11h00 Một phần Ấp Chợ xã Đôn Xuân Sửa chữa điện
08h00 – 14h00 Một phần Ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
08h00 – 17h00 Các ấp Giồng Ổi, Giồng Trôm, Long Điền xã Long Toàn, khóm Phước Trị phường 1 thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
Một phần Ấp Bào Sấu xã Đôn Xuân Sửa chữa điện
Một phần Ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc Sửa chữa điện
17h30 – 18h00 Khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm Bến Chuối phường 1 thị xã Duyên Hải. Một phần khóm Phước Bình phường 2 thị xã Duyên Hải. Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh 07h00 – 16h00 Dọc đường ra Đền Thờ Bác từ Ngã ba Sóc Ruộng đến Đền Thờ Bác Ấp Sa Bình, Huệ Sanh, Công Thiện Hùng, Vĩnh Hội, Long Đại xã Long Đức Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Tuyết Ngân. Trạm biến áp chuyên dùng TVH 001. Khu vực đường Võ Văn Kiệt. Đường Phú Hòa từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Võ Văn Kiệt. Khóm 2 Phường 1, Khóm 5 Phường 9. Sửa chữa điện
Toàn Khu Công Nghiệp Long Đức Trạm biến áp chuyên dùng Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuyết, Công ty Vạn Thành, Công ty Phú Thành, Công ty Vạn Phát, Công ty Thủy Sản Sài Gòn Mê Kông, Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai tiền, Nhà máy xay xát Tân Thành, Công ty Châu Hưng – xã Long Đức. Sửa chữa điện
Reply