microsoft azure là gì? microsoft azure dùng để làm gì?

Microsoft Azure, hệ điều hành “đám mây” mà Microsoft giới thiệu vào cuối tháng 10 tại hội nghị PDC 2008 vẫn còn mang nhiều bí ẩn. Microsoft Azure là gì? Nó sẽ hoạt động ra sao? microsoft azure dùng để làm gì?

Xem thêm: ssh là gì? tại sao lại gọi là ssh?  |  dark web là gì? tại sao lại gọi là dark web?

Microsoft azure là gì? microsoft azure dùng để làm gì?

Windows Azure, tên mã Red Dog, là nền tảng cho việc phát triển những ứng dụng hoạt động trong “đám mây”. Nói cách khác, Windows Azure là cơ sở cho nền tảng các dịch vụ Azure (Azure Services Platform), được Microsoft phát triển nhằm mang đến cho cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng cơ hội được xây dựng và cung cấp các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng cơ sở hạ tầng Windows.

Theo Microsoft, công nghệ điện toán đã bước đến thế hệ thứ 5, thế hệ mà các ứng dụng không còn bị giới hạn vào máy tính. Internet sẽ là phương thức chính để những khách hàng tương tác với các doanh nghiệp.
Windows Azure tách biệt hoàn toàn các ứng dụng chạy trên các lớp hệ điều hành ứng dụng công nghệ ảo hóa của Microsoft. Điều này cho phép các nhà quản trị không cần phải nâng cấp từng PC độc lập khi ứng dụng được chỉnh sửa.

Các thành phần trong windows azure:

 • Execution Models
 • Data Management
 • Networking
 • Business Analytics
 • Messaging
 • Caching
 • Identity
 • High-Performance Computing (HPC)
 • Media
 • Commerce
 • SDKs

Cơ sở dữ liệu SQL Azure được xây dựng trên Microsoft SQL Server. Cho qui mô lớn, công nghệ này cung cấp môi trường SQL Server trong đám mây, bổ sung với Index, View, Store Procedure, Trigger,…

Ứng dụng có thể dựa vào SQL Azure với nhiều cách khác nhau.

Một ứng dụng Microsoft Azure có thể lưu trữ dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu SQL Azure. Trong khi bộ lưu trữ Microsoft Azure không hỗ trợ các bảng dữ liệu quan hệ, mà nhiều ứng dụng đang tồn tại sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ. Vì vậy lập trình viên có thể chuyển ứng dụng đang chạy sang ứng dụng Microsoft Azure với lưu trữ dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu SQL Azure.

Reply