moodle là gì? moodle dùng để làm gì?

Moodle là gì? Moodle là một ứng dụng Web nguồn mở được thiết kế cho việc sản xuất các khóa học và các website. Moodle dựa trên nền Website giúp mọi người tạo ra các site động, ở đó các cộng đồng học tập có thể giao tiếp và cộng tác.

Xem thêm: jsp là gì? tại sao lại gọi là jsp?  |  CEO là gì? CEO có nghĩa là gì?

moodle là gì? moodle dùng để làm gì?

Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS hoặc Course Management System hoặc VLE – Virtual Learning Environment) mã nguồn mở, cho phép tạo các khóa học trên mạng Internet hay các website học tập trực tuyến.

Lịch sử moodle

Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) được sáng lập năm 1999 bởi Martin Dougiamas.

Do không hài lòng với hệ thống LMS/LCMS thương mại WebCT trong trường học Curtin của Úc, Martin đã quyết tâm xây dựng một hệ thống LMS mã nguồn mở hướng tới giáo dục và người dùng hơn.
Moodle có các tính năng cần thiết cho một hệ thống đào tạo trực tuyến, ngoài ra còn có thêm một số tính năng độc đáo (ví dụ như có thêm bộ lọc,…)

Moodle được xây dựng theo phân đoạn, và nó dễ dàng được mở rộng bằng cách thêm các thành phần phụ. Cấu trúc cơ bản của Moodle hỗ trợ các thành phần phụ sau:

 • Các hoạt động
 • Các nguồn tài nguyên
 • Các kiểu câu hỏi
 • Các trường dữ liệu (dùng cho các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu)
 • Giao diện đồ họa
 • Phương thức chứng thực
 • Phương thức ghi danh

Lưu ý: Moodle là hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, không có phần tạo bài giảng trực tiếp (Authoring tool). Điều này cũng tốt vì nó cho phép bạn khai thác nhiều authoring tool trên thế giới. Các Authoring tool tuân thủ SCORM, AICC là:

 • Adobe Presenter (rất tiện, gọn nhẹ) và Adobe Captivate, Adobe Authoware
 • Ariculate Presenter
 • Microsoft LCDS và Producer. (Miễn phí)
 • Active Presenter (đầy đủ các công cụ)

Moodle phù hợp với nhiều cấp học và hình thức đào tạo:

 • Phổ thông
 • Đại học
 • Cao đẳng
 • Không chính quy
 • Trong các tổ chức
 • Công ty.

Reply