ssh là gì? tại sao lại gọi là ssh?

Mỗi khi dữ liệu được gửi bởi một máy tính vào mạng, SSH tự động mã hoá nó. Khi dữ liệu được nhận vào, SSH tự động giải mã nó. Vậy ssh là gì? Tại sao ssh lại quan trọng đến thế? Nếu bạn muốn biết sâu hơn về ssh thì nên đọc bài dưới đây.

Xem thêm: winpcap là gì? tại sao lại gọi là winpcap?  |  Order là gì? tại sao phải order?

ssh là gì? tại sao lại gọi là ssh?

SSH (tiếng Anh: Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật.

SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Các công cụ SSH (như là OpenSSH,…) cung cấp cho người dùng cách thức để thiết lập kết nối mạng được mã hoá để tạo một kênh kết nối riêng tư. Tính năng tunneling của các công cụ này cho phép chuyển tải các giao vận theo các giao thức khác. Do vậy có thể thấy khi xây dựng một hệ thống mạng dựa trên SSH, chúng ta sẽ có một hệ thống mạng riêng ảo VPN đơn giản.

SSH là chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền.
Sử dụng SSH là biện pháp hữu hiệu bảo mật dữ liệu trên đường truyền từ hệ thống này đến hệ thống khác.

Cách thức làm việc của SS thông qua 3 bước đơn giản:

  • Định danh host – xác định định danh của hệ thống tham gia phiên làm việc SSH.
  • Mã hoá – thiết lập kênh làm việc mã hoá.
  • Chứng thực – xác thực người sử dụng có quyền đăng nhập hệ thống.

Cách Mã hoá của SSH:

  • 3DES (cũng được biết như Triple-DES) — phương pháp mã hoá mặc định cho SSH.
  • IDEA—Nhanh hơn 3DES, nhưng chậm hơn Arcfour và Blowfish.
  • Arcfour—Nhanh, nhưng các vấn đề bảo mật đã được phát hiện.
  • Blowfish—Nhanh và bảo mật, nhưng các phương pháp mã hoá đang được cải tiến.

Reply