stem là gì? stem có quan trọng không?

STEM là gì? STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học).

Giáo dục STEM về bản chất được hiểu  trang bị cho người học…

Xem thêm:

pwm là gì? pwm dùng để làm gì?

DRM Key là gì ? DRM Keys có tác dụng gì?

stem là gì? stem có quan trọng không?

STEM là viết tắt của các từ:
 • Science (khoa học)
 • Technology (công nghệ)
 • Engineering (kỹ thuật)
 • Math (toán học)

Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Những kỹ năng STEM là tích hợp của 4 kỹ năng:

 • Kỹ năng khoa học
 • Kỹ năng công nghệ
 • Kỹ năng kỹ thuật
 • Kỹ năng toán học

Song song kỹ năng STEM, Giáo dục STEM cũng trang bị cho học sinh những kỹ năng phù hợp để phát triển trong thế kỷ 21. Bộ kỹ năng Thế kỷ 21 được tóm tắt gồm những kỹ năng chính:

 • Kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng trao đổi và cộng tác
 • Kỹ năng mang tính sáng tạo và kỹ năng phát kiến
 • Kỹ năng văn hóa công nghệ và thông tin truyền thông
 • Kỹ năng làm việc theo dự án
 • Kỹ năng thuyết trình

Với học sinh phổ thông, việc theo học các môn học STEM còn có ảnh hưởng tích cực tới khả năng lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Học qua trò chơi và đặc biệt phương pháp Học qua hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học tích hợp STEM.

Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Reply