tần số là gì? tần số có nguy hiểm không?

Tần số là gì? tần số là số lần cùng một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời gian.

Như vậy đơn vị đo tần số là nghịch đảo đơn vị đo thời gian.

Xem thêm:

kê gà là gì? kê gà dùng để làm gì?

Thính là gì? Thính ăn được không?

tần số là gì? tần số có nguy hiểm không?

Tần số là số lần cùng một hiện tượng lặp lại trên một đơn vị thời gian.
Để tính tần số, chọn một khoảng thời gian, đếm số lần xuất hiện của hiện tượng trong thời gian ấy, rồi chia số này cho khoảng thời gian đã chọn.

Như vậy đơn vị đo tần số là nghịch đảo đơn vị đo thời gian. Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị này là Hz đặt tên theo nhà vật lý Đức, Heinrich Rudolf Hertz. 1 Hz cho biết tần số lặp lại của sự việc đúng bằng 1 lần trong mỗi giây:

1{\mbox{Hz}}={\frac {1}{{\mbox{s}}}}

Đơn vị khác: số vòng quay một phút (rpm) cho tốc độ động cơ, số nhịp đập một phút cho nhịp tim, nốt nhạc trong âm nhạc…

Thành ngữ

 • sự điều tần, điều chỉnh tần số
 • sự chuyển đổi tần
 • sự hoàn điệu tần số
 • bộ giảm tần, bộ phân tích tần
 • sự phát hiện tần số
 • độ lệch tần số; độ di tần
 • bộ phân biệt tần số, bộ tách sóng biến điệu tần số
 • sự giảm chất lượng truyền dẫn do biến dạng tần số
 • bộ phân tần số
 • bộ đa kênh phân tần số
 • sự tổng hợp vùng tần số
 • bộ nhân đôi tần số
 • sự chuyển dời tần số
 • lọc tần số
 • hàm tần

Liên hệ với chu kỳ

Tần số có thể tính qua liên hệ với chu kỳ, thời gian giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của sự việc. Tần số f bằng nghịch đảo chu kỳ T:

f={\frac {1}{T}}

Trong chuyển động sóng

Trong chuyển động sóng, tần số là số lần quan sát thấy đỉnh sóng tại một điểm trong một đơn vị thời gian. Tần số sóng âm trong âm nhạc còn được đặc trưng bởi nốt nhạc.

Liên hệ với bước sóng

Bước sóng của sóng bằng chu kỳ nhân vận tốc sóng. Do vậy tần số f bằng vận tốc sóng v chia cho bước sóng λ:

f={\frac {v}{\lambda }}

Reply