thuế 0 là gì? khi nào thì sử dụng thuế 0?

Thuế 0 là gì? Bạn nào biết giải thích giúp mình với!?

Trường hợp nào thì chúng ta sẽ gặp thuế..v..v.

Xem thêm:

o là gì trong tiếng anh? khi nào thì sử dụng nó?

từ trường là gì? từ trường có gì ảnh hưởng như thế nào?

thuế 0 là gì? khi nào thì sử dụng thuế 0?

Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

  • Trong thực tế nhiều kế toán vẫn hay nhầm lẫn giữa đối tượng không chịu thuế GTGT và chịu thuế 0%, dẫn đến việc viết sai hoá đơn GTGT và kê khai sai thuế.
  • Đối tượng không chịu thuế GTGT  là những đối tượng được quy định rõ tại điều 4 thông tư 219/2013.
  • Sự giống nhau giữa thuế suất 0% và không chịu thuế là chủ thể không phải nộp một khoản tiền thuế.
Như thuế 0 có 02 cách hiểu 

  1. Như đã nói ở trên tức là thuế suất = 0
  2. Người ta gọi là “tính thuế nhưng không thu thuế” (không chịu thuế)

Khái niệm này hay gặp ở các loại hình đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, thậm nhập tái suất, hàng vay nợ, viện trợ…. Điểm khác nhau:

Không chịu thuế Thuế suất 0%
  • Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không phải thực hiện nộp thuế GTGT.
  • Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.
  • Vì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế nên hàng tháng cở sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải kê khai và có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn vào Ngân sách nhà nước.

 

  • Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế.

 

Reply