từ trường là gì? từ trường có gì ảnh hưởng như thế nào?

Từ trường là gì? Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt bao quanh nam châm, dòng điện.

Nó gây ra lực từ (lực tương tác) lên nam châm..v..v.

Xem thêm:

CO là gì? CO với CQ có khác nhau không?

imap là gì? tại sao lại gọi là imap?

từ trường là gì? từ trường có gì ảnh hưởng như thế nào?

Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc có nguồn gốc từ các mômen lưỡng cực từ như nam châm.
Trong vật lý lượng tử

Trường điện từ bị lượng tử hóa và tương tác điện từ là kết quả của sự trao đổi các photon giữa các hạt cơ bản, như mô tả bởi điện động lực học lượng tử.

Các hạt điện tích chuyển động hoặc mômen từ nội tại của các hạt cơ bản đi kèm với tính chất lượng tử căn bản là spin là nguyên nhân của từ trường.

Trong thuyết tương đối hẹp

Điện trường và từ trường là hai khía cạnh của cùng một thực thể, mô tả bằng tenxơ điện từ tenxơ này trở thành điện trường hay từ trường phụ thuộc vào hệ quy chiếu tương đối giữa người quan sát và hạt điện tích.

Mỗi điểm trong từ trường được miêu tả bằng toán học thông qua hướng và độ lớn tại đó từ trường được miêu tả bằng trường vector.

Người ta hay sử dụng khái niệm lực Lorentz tác dụng lên một điện tích điểm chuyển động để định nghĩa từ trường.

Ký hiệu từ trường là B hoặc H cho từng trường hợp cụ thể.

 

Từ trường đã được ứng dụng từ thời cổ đại và có nhiều thiết bị ngày nay hoạt động dựa trên nó. Trong định vị hướng và vị trí, người ta sử dụng la bàn do Trái Đất sinh ra từ trường. Từ trường quay được áp dụng trong các động cơ điện hay máy phát điện. Thông qua hiệu ứng Hall lực từ cho biết thông tin về hạt tích điện trong vật liệu. Ngoài ra từ trường là cơ sở cho sự hoạt động của máy biến áp và các mạch từ.

Reply