tuyến tính là gì? tuyến tính có tác dụng gì?

tuyến tính là gì? tuyến tính được dùng để nói lên một mối quan hệ toán học.

Trong cách sử dụng thông thường..v..v.

Xem thêm:

ph 7 là gì? tại sao lại gọi là ph 7?

lầu xanh trên facebook là gì? lầu xanh trên facebook có thật không?

tuyến tính là gì? tuyến tính có tác dụng gì?

Trong cách sử dụng thông thường, tuyến tính được dùng để nói lên một mối quan hệ toán học hoặc hàm có thể được biểu diễn trên đồ thị là một đường thẳng, như trong hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, chẳng hạn như điện áp và dòng điện trong một mạch RLC, hoặc khối lượng và trọng lượng của một vật.
Trong toán học

Trong toán học, một ánh xạ tuyến tính hoặc phiếm hàm tuyến tính f (x) là một hàm thỏa mãn hai tính chất sau:[1]

  • Cộng tính:
  • Tính đồng nhất của độ 1: cho tất cả các α.

Các đặc tính đồng nhất và cộng tính kết hợp với nhau được gọi là nguyên lý chồng chất. Nó có thể được chỉ ra rằng cộng tính có thể bao hàm tính đồng nhất trong tất cả các trường hợp α là số hữ tỉ; điều này được thực hiện bằng cách chứng minh trường hợp α là một số tự nhiên bằng quy nạp toán học và sau đó mở rộng kết quả tới bấy kỳ số hữ tỉ tùy ý. Nếu f được giả định cũng là liên tục, thì điều này có thể được mở rộng tính đồng nhất cho bất kỳ số thực α nào, dùng tính chất là các số hữu tỉ tạo thành một tập hợp dày đặc của tập số thực.

Đa thức tuyến tính

Một cách sử dụng khác so với định nghĩa trên, một đa thức bậc 1 được cho là tuyến tính, vì đồ thị của một hàm có hình dạng là một đường thẳng.[2]

Trong miền số thực, một phương trình tuyến tính là một phương trình có dạng:

{\displaystyle f(x)=mx+b}

Hàm Boolean

Trong đại số Boolean, một hàm tuyến tính là một hàm f trong đó tồn tại {\displaystyle a_{0},a_{1},\ldots ,a_{n}\in \{0,1\}}

{\textstyle f(b_{1},\ldots ,b_{n})=a_{0}\oplus (a_{1}\land b_{1})\oplus \cdots \oplus (a_{n}\land b_{n}),whereb_{1},\ldots ,b_{n}\in \{0,1\}.}

Reply