w/v là gì? tại sao lại viết là w/v

w/v là gì? w/v thường được viết tắt % m/v hay % w/v

Phần trăm khối lượng-thể tích, (thường được viết tắt…

Xem thêm:

design pattern là gì? Nó có quan trọng không?

CO là gì? CO với CQ có khác nhau không?

w/v là gì? tại sao lại viết là w/v

Nồng độ là khái niệm cho biết lượng hóa chất trong một hỗn hợp, thường là dung dịch.
Dung dịch bao gồm chất tan và dung môi. Chất tan càng nhiều trong một lượng dung môi cố định, thì nồng độ càng cao. Nồng độ đạt giá trị cao nhất, ở những điều kiện môi trường nhất định khi dung dịch bão hòa, có nghĩa chất tan không thể hòa tan thêm vào dung dịch.

Hệ thống định tính

Về mặt định tính, dung dịch có nồng độ tương đối thấp được miêu tả với các tính từ “loãng,” trong khi dung dịch có nồng độ cao được miêu tả là “đậm đặc.” Theo lệ thường, một dung dịch màu càng cô đặc thì có màu càng đậm.

Hệ thống định lượng được chia 5 loại:

Nồng độ phần trăm

  • Phần trăm khối lượng (Phần trăm khối lượng biểu thị khối lượng một chất có trong hỗn hợp theo phần trăm của chất đó trong toàn bộ hỗn hợp. )
  • Phần trăm khối lượng-thể tích (Phần trăm khối lượng-thể tích, (thường được viết tắt % m/v hay % w/v) biểu thị khối lượng chất trong một hỗn hợp theo phần trăm thể tích của toàn bộ hỗn hợp.)
  • Phần trăm thể tích thể tích (Phần trăm thể tích thể tích hay % (v/v) biểu thị thể tích của chất tan theo mL trong 100 mL dung dịch kết quả.)

Nồng độ mol

Nồng độ mol thể tích (nồng độ phân tử gam), ký hiệu M, biểu thị số mol của một chất tan cho trước trong 1 lit dung dịch.

Nồng độ molan

Nồng độ mol khối lượng (m) biểu thị số mol của một chất cho trước trong 1 kilogam dung môi.

  • Molinity (Molinity là thuật ngữ hiếm dùng, biểu thị chỉ số mol một chất cho trước trong 1 kilogam dung dịch.)

Nồng độ chuẩn

Nồng độ chuẩn là một khái niệm có liên hệ với nồng độ mol thể tích, thường được áp dụng cho các phản ứng và dung dịch axít-bazơ.

  • Tỉ lệ mol

Nồng độ chính tắc (formal)

Reply